Thông tin doanh nghiệp, trụ sở

 

Tên công ty BX BUNKA VIETNAM Co.,Ltd
Trụ sở chính・Nhà máy
Địa chỉ PlotC9, Thang Long Industrial Park Ⅱ, Lieu Xa Commune, Yen My District, Hung Yen Province, Vietnam
Liên hệ +84-221-3974-580
Diện tích đất 18,650㎡
Diện tích xây dựng 6,824㎡
Năng lực sản xuất
(sản xuất tháng)
Shutters (80)
Doors (1000)
Steel Shutter (40)

Chi nhánh Hà Nội
Địa chỉ 7 Floor, No.1 Pham Huy Thong, Ngoc Khanh, Ba Dinh Dist, Hanoi, Vietnam
Liên hệ +84-243-718-6874
Chi nhánh Hồ Chí Minh
Địa chỉ 6th F/L, N’ORCH Bldg., No.170 Bui Thi Xuan St., Pham Ngu Lao Ward, Dist. 1, HCMC Vietnam
Liên hệ +84-28-6291-6802