Joomfish System Plugin not enabled

Sản Phẩm của BUNKA VN

Nan cửa sử dụng loại thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 0.8mm được đưa qua máy tạo nan cửa. Loại này thích hợp nhất đối với loại cửa có kích thước thông thường. sản phẩm này đã đạt được thử nghiệm tại trung tâm thử nghiệp Việt Nam và đủ đạt được chứng chỉ chịu lửa thời gian 120 phút vì vậy sản phẩm có tính năng chống cháy ưu việt.
Cửa cuốn loại này có thể cho phép lắp đặt hai loại: cuốn vào trong và ra ngoài.
Giấy chứng nhận
đạt tiêu chuẩn
 
Nan cửa sử dụng loại thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1.2mm được đưa qua máy tạo hình nan cửa, có thể sử dụng cho loại cửa có bề rộng lớn, và đã được thử nghiệm tại trung tâm thử nghiệm Việt Nam và đã được chứng chỉ chịu lửa 120 phút vì vậy sản phẩm có tính năng chống cháy ưu việt.
Chú ý: Các lá cửa này chỉ cuốn vào trong.
*Màu tiêu chuẩn là lọai không sơn phủ hòan thiện
*Có thể lựa chọn thêm lọai sơn phủ hòan thiện tại nhà máy
Giấy chứng nhận
đạt tiêu chuẩn

*Loại có W(bề rộng) trên 5.0m là dạng cửa chịu gió.
*Đối với kích cỡ không thuộc phạm vi chế tạo bên trên xin hãy liên hệ với chúng tôi.
 
Loại cửa chịu gió được thiết kế khoá chống gió hình móc câu ở hai đầu nan cửa để móc vào hai đấu thanh ray dẫn hướng, nan cửa sẻ không bị tuột ra ngoài thanh ray dẫn hướng khi có gió mạnh.