Joomfish System Plugin not enabled
Sản Phẩm của BUNKA VN

Đang cập nhật

 
Hội thảo ngành xây dựng năm 2010 tại Hà Nội Hội thảo đã được hơn 300 người tham dự. Tại hội thảo, chúng tôi đã giới thiệu kinh nghiệm và bí quyết của Nhật Bản khi hỏa hoạn xảy ra, góp phần thúc đẩy sự phát triển công nghệ của Việt Nam trong lĩnh vực này.
Hội thảo ngành xây dựng năm - 2010
Hội thảo ngành xây dựng năm 2010 tại TP.HCM Hội thảo đã được hơn 450 người tham dự.
Hội thảo ngành xây dựng năm - 2010
 
Tham gia triển lãm CONSMAT2008 tại thủ đô Hà Nội
Tham gia triển lãm 12/2008
 
Tham gia triển lãm VIETBUILD2008 tại thành phố Hồ Chí Minh
Tham gia triển lãm 9/2008
 
Tham gia triển lãm VICB2008 tại thành phố Hồ Chí Minh
Tham gia triển lãm 6/2008
 
Phối hợp với Bộ xây dựng tổ chức hội thảo tại thành phố Hồ Chí Minh

Trưởng phòng quốc tế công ty BUNKA SHUTTER
giới thiệu về sản phẩm cửa cuốn chống cháy.
Hội thảo với Bộ xây dựng Việt Nam - 4/2008
Đại biểu tham dự
Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế
Giám đốc Sở khoa học công nghệ cao
Phó tổng giám đốc công ty BUNKA SHUTTER
Trưởng phòng quốc tế công ty BUNKA SHUTTER
Hội thảo với Bộ xây dựng Việt Nam - 4/2008